در مگاتل چند روش برای ارسال در نظر گرفته شده است که شما می توانید با توجه به موقعیت خودتان یکی از این روش ها را انتخاب کنید.

ارسال با تیپاکس برای سراسر کشور (پس کرایه)

ارسال با باربری برای سراسر کشور (پس کرایه)

ارسال با پیک موتوری برای تهران (پس کرایه)

همچنین امکان پرداخت در محل برای تهران فعال است

هزینه های ارسال

برای هزینه ارسال توسط تیپاکس و باربری محصول و مسافت نیز تاثیر دارد.

ارسال با پیک در تهران حداقل 30 تا حداکثر 100 هزارتومان است که محصول و مسافت نیز تاثیر دارد.